Boken Beyond Budgeting i praktiken beskriver en styrmodell anpassad till en värld i ständig och snabb förändring. På många sätt bättre än den traditionella budgetstyrningen, som försvårar verksamhetsutveckling, är alltför statisk, skapar inlåsningseffekter och sammantaget hindrar bra prestationer. Boken är en vägledning med praktiska exempel från framgångsrika företag i olika branscher som på olika sätt släppt taget om den traditionella budgeten för att utveckla något annat – styrmodeller anpassade för deras verklighet.

Beyond Budgeting i Praktiken

kr280.00Price
Weight: 300 gr
  • I'm a product detail. I'm a great place to add more information about your product such as sizing, material, care and cleaning instructions. This is also a great space to write what makes this product special and how your customers can benefit from this item.